Homepage - Seniorweb-Harderwijk

Wij wijzen u de weg in de digitale wereld
op uw PC, I-pad , Tablet en/of Smartphone
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Seniorweb-Harderwijk

Zolang de 1,5 meter van kracht blijft is het voor ons niet mogelijk om persoonlijke hulp te verlenen bij MFC De Bogen en MFZ De Kiekmure.
Wij hebben gezocht naar oplossingen en bieden u nu de mogelijkheid aan van PC-Hulp per telefoon.
De enige kosten hiervoor zijn uw eigen belkosten.

U kunt elke dinsdag-morgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur en elke donderdag-middag tussen 14:00 uur en 16:00 uur bellen met :
06-82 38 90 42
of
06-82 71 71 69

U kunt ons uw probleem vertellen en wellicht kan dat probleem mondeling worden opgelost.
Probeer uw probleem daarom zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

Wij maken gebruik van de programma's Teamviewer of Quick Assist.
Quick Assist is een Windows 10-app die op uw Windows-pc/laptop aanwezig is (mits uw pc/laptop is bijgewerkt naar versie 20H2).
Voor Teamviewer heeft u het programma TeamvierwerQS nodig.

Mochten de bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn dan ontvangt u een advies wat u het beste kunt doen.
Terug naar de inhoud