PC-Hulp - Seniorweb-Harderwijk

Wij wijzen u de weg in de digitale wereld
op uw PC, I-pad , Tablet en/of Smartphone
Ga naar de inhoud

PC-Hulp

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG EEN DIGITAAL SPREEKUUR

Op dinsdagochtend in de Kiekmure en op donderdagmiddag in MFC De Bogen kunt bij ons terecht met uw vragen en problemen over - en met uw laptop/pc, tablet of smartphone.
U hoeft geen lid te zijn van Seniorweb ! Iedereen is welkom !
Gezien de alsmaar stijgende kosten is een vrijwillige bijdragen erg welkom !
Tijdstip
Dinsdag-ochtend -  tussen 10:00 en 12:00 uur in de Kiekmure - Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Donderdag-middag - tussen 14:00 en 16:00 uur in MFC de Bogen - Triasplein 11, 3845 GC Harderwijk
N.B : Tijdens de schoolvakanties is er geen spreekuur in MFC de Bogen

Welke problemen worden niet opgelost
Problemen in apps en programma's waarvoor geen orginele (herstel)programma's aanwezig zijn.
Wij maken geen pc-kasten, laptops en smartphone's open om onderdelen te vervangen (m.u.v. het vervangen van batterijen)
Problemen in- en met apparatuur die nog onder garantie vallen.

Aansprakelijkheid
Wij wijzen u er met nadruk op, dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van (herstel)handelingen.
Alle handelingen die door ons aan uw apparatuur worden verricht, worden geacht te zijn uitgevoerd op uw verzoek danwel met uw toestemming.

Kan ik op de fiets komen ? Klik op Meer Harderwijk voor informatie
Terug naar de inhoud