PC-hulp - Seniorweb-Harderwijk

Wij wijzen u de weg in de digitale wereld
Op uw PC, I-pad, Tablet of Smartphone
Ga naar de inhoud

PC-hulp

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG EEN DIGITAAL SPREEKUUR
(m.u.v. de schoolvakanties)
U kunt op dinsdagochtend en donderdagmiddag bij ons terecht met uw vragen en problemen over - en met uw laptop/pc, tablet of smartphone.

U hoeft geen lid te zijn van Seniorweb!  
Iedereen is welkom!
Gezien de alsmaar stijgende kosten is een vrijwillige bijdrage erg welkom !
Het lokaal en de koffie moeten tenslotte ook betaald worden.

Tijdstp :
Dinsdag-ochtend  -  's morgens tussen 10:00 en 12:00 uur
Donderdag-middag - 's middags tussen 14:00  en 16:00 uur
Locatie - MFC de Bogen

Welke problemen worden niet opgelost.
    • Problemen in apps en programma's waarvoor geen orginele (herstel)programma's aanwezig zijn.
    • Wij maken geen pc-kasten, laptops en smartphones open om onderdelen te vervangen (m.u.v. het vervangen van batterijen)
    • Problemen in/met machines die nog onder garantie vallen.

Aansprakelijkheid
Wij wijzen u er met nadruk op, dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van (herstel)handelingen.
Alle handelingen die door ons aan uw computer/laptop/smartphone worden verricht, worden geacht te zijn uitgevoerd op uw verzoek dan wel met uw toestemming.


Kan ik op de fiets komen ? Klik op de weersverwachting voor meer informatie
HARDERWIJK Het weer
Terug naar de inhoud