Inschrijven voor een cursus - Seniorweb-Harderwijk

Wij wijzen u de weg in de digitale wereld
op uw PC, I-pad , Tablet en/of Smartphone
Ga naar de inhoud

Inschrijven voor een cursus

Dit kan op diverse manieren.

A. Indien u geen/weinig  ervaring heeft met PC/I-pad/Android-Tablet
1. Telefonisch bij MFC De Bogen
Anouk Brinker, tel : 06-23281030

2. Schriftelijk d.m.v. een ondertekend inschrijfformulier.
(verkrijgbaar bij MFC De Bogen)

3. U bezoekt ons tijdens de inloopuren op dinsdagmorgen of donderdagmiddag

B. Indien u ervaring heeft met pc/I-pad/tablet
1. Downloaden van een inschrijfformulier,
(printen, invullen, ondertekenen en inleveren bij MFC De Bogen)

2. Aanmelden via deze website

Bij de aanmelding kunt u de door u gewenste cursus aangeven en tevens de (evt.) startdatum van de cursus (zie hiervoor de Agenda)
Daarnaast kunt u ook eventuele bijzonderheden vermelden die voor u van belang zijn.

Cursus voorwaarden
U onvangt ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus bericht van deelname en de gegevens over de datum en de aanvangstijd.
Indien de cursus, na ontvangst van de uitnodigingsbrief, door u wordt afgezegd bent u administratiekosten verschuldigd.
Het komt voor dat een bepaalde cursus uitvalt door onvoldoende deelname of dat u niet kunt worden geplaatst omdat een cursus al vol is.
U krijgt dan hierover bericht en wordt voor de volgende periode op de wachtlijst gezet.


Privacy

SeniorWeb Harderwijk neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Gegevens worden slecht door één persoon behandeld, namelijk de administrateur
 • Gegevens worden slecht op één computer bewaard.
 • Deze computer wordt beschermd door het programma Bitlocker
 • De gegevens van de cursist die aan de docent doorgegeven worden zijn :
   1. naam,
   1. telefoonnummer,
   2. emailadres
 • Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard
 • Cursisten mogen te allen tijde hun gegevens inzien (schriftelijk verzoek, op vertoon van geldig legitimatiebewijs).
Terug naar de inhoud